Operationeel Programma Oost-Nederland 2014, t.b.v economie en technologie

Delen
door: 
ingediend op : 
woensdag, 3 september, 2014
FabLab Arnhem staat op de innovatielandkaart van het project en de publicatie van het Operationeel Programma EFRO 2014 - 2020 Oost-Nederland*. Het doel van dit programma is de economische positie van Oost-Nederland te versterken, en dan vooral op het gebied van technische kennis. Zaken die om een innovatieve oplossing vragen zijn o.a. voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering en schone en efficiënte energie, en beschikbaarheid van grondstoffen. De gekozen strategie van het Operationeel Programma richt zich op het inzetten van sleuteltechnologieën zoals nanotechnologie, micro- en nano electronica, geavanceerde metarialen en biotechnologie. Leidend is de zogenaamde Slimme specialisatietechnologie, een innovatiestimulering met als doel een koolstofarme economie. 
 
In de PDF bijlage: Operationeel Programma EFRO 2014 - 2020 Oost-Nederland 
 
Het Operationeel Programma Oost-Nederland GO Gebundelde Innovatiekracht is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, de stedelijke netwerken Zwolle, Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. (EFRO)